100 lat Niepodległej – 11 listopada 2018

11 listopada 2018r. w Cieszanowie odbyły się główne uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cała społeczność szkoły zebrała się przy budynku Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej, skąd przeszliśmy do kościoła prowadzeni przez nasz poczet sztandarowy. Tam obejrzeliśmy piękny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły i Publicznego Gimnazjum pod kierunkiem pani Leokadii Zaborniak. O oprawę muzyczną zadbali pan Paweł Młodowiec i pan Kazimierz Wolanin.

Po mszy świętej wszyscy udaliśmy się na rynek, gdzie dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu Polski „Niepodległa do hymnu!”. Po hymnie nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów i zniczy pod Pomnikiem 1000-lecia. Po okolicznościowych przemówieniach Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego i zaproszonych gości zaprezentowano wszystkim przygotowaną Kapsułę Czasu – inicjatywę Seniorów z Domu Pobytu Dziennego. Na stulecie niepodległości powstało sto listów napisanych do kolejnych pokoleń. Napisali je mieszkańcy: młodzież, dorośli i seniorzy. Listy zostały umieszczone w kapsule i zakopane na 25 lat w parku pod głazem.

Na koniec uroczystości wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Niezapominajki”.