Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Technologie informacyjno-komunikacyjne
  2. Świat programowania
  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna