Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

I. Ferie, dni wolne od nauki:

1.       Rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2020 r., a kończy 31 sierpnia 2021 r.
z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 25 czerwca 2021 r.

2.       I półrocze: 1 września 2020r. – 31 stycznia 2021 r.
II półrocze: 15 lutego 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

3.       Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa: 23 grudnia 2020 r. – 03 stycznia 2021 r.

4.       Ferie zimowe: 1 lutego 2021 r. – 14 lutego 2021 r.

5.       Świąteczna przerwa wielkanocna: 1 kwietnia 2021 r. – 6 kwietnia 2021 r.

6.       Dodatkowe dni wolne od nauki:

 • 25, 26, 27 maja 2021 r. – Egzamin ósmoklasisty.
 • 4 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele.
 • 17 czerwca 2021 r. – święto patrona szkoły.

Informuję, że dyrektor ma do wykorzystania 8 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Pozostałe 3 dni pozostają w rezerwie do wykorzystania (np. po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej).

7.       Ferie letnie: 27 czerwca 2021r. – 31 sierpnia 2021r.

II. Diagnozy wewnątrzszkolne:

Klasa I – czerwiec 2021 r.

Klasy II – czerwiec 2021 r.

Klasy III – czerwiec 2021 r.

Klasy IV – matematyka, język polski – czerwiec 2021 r.

Klasa V – język polski, matematyka – czerwiec 2021 r.

Klasy VI – matematyka, język polski – czerwiec 2021 r.

Klasy VII – matematyka, język polski – czerwiec 2021 r.

8.   Diagnoza językowa:

 • język angielski (IV) – wrzesień 2020 r.
 • język angielski (V) – wrzesień 2020 r.
 • język angielski (VI) – wrzesień 2020 r.
 • język angielski (VII) – czerwiec 2021 r.
 • próbny egzamin ósmoklasisty – grudzień 2020 r. –
  14.XII.2020 r.
  15.XII.2020 r.
  16.XII.2020 r.
 • próbny egzamin ósmoklasisty – luty 2021 r. –
  17.II.2021 r.
  18.II.2021 r.
  19.II.2021 r.

III. Klasyfikacja

I półrocze:

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych (odpowiadają n-le przedmiotów i wychowawcy). Rodzice są zobowiązani podpisać informację o grożącej synowi/córce ocenie niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania – do 22 grudnia 2020 r.

–          Wystawienie ocen – do 27 stycznia 2021 r. (środa)

–          Rada klasyfikacyjna – 28 stycznia 2021 r. (czwartek)

–          Rada podsumowująca I półrocze – 16 lutego 2021 r. (wtorek)

II półrocze:

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów
i ocenie zachowania   na koniec roku szkolnego – do 18 maja 2021 r. (odpowiadają
n-le przedmiotów i wychowawcy). Rodzice powinni także otrzymać informację dotyczącą możliwości poprawienia przez dziecko oceny.

–          Wystawienie ocen – do 17 czerwca 2021 r. (czwartek)

–          Rada klasyfikacyjna – 18 czerwca 2021 r. (piątek)

Odwołanie od procedury wystawienia oceny z przedmiotu lub zachowania –
do 29 czerwca 2021 r. (w terminie dwóch dni roboczych od daty zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

–          Rada podsumowująca rok szkolny – 23 czerwca 2021 r. (środa).

IV. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII:

21, 22 września 2020 r. – (poniedziałek, wtorek),
1, 2 grudnia 2020 r. – (wtorek, środa),
17, 18 lutego 2021 r. – (środa, czwartek),
17, 18 maja 2021 r. – (poniedziałek, wtorek).

Kalendarz roku szkolnego został przedstawiony Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Cieszanowie w dniu 14 września 2020 r., Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Cieszanowie na zebraniu, w dniu 22 września 2020 r. oraz Samorządowi Uczniowskiemu na zebraniu w dniu 30 września 2020 r.

Dyrektor
Marzena Wilusz