Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

I. Ferie, dni wolne od nauki:

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 2 września 2019 r., a kończy 31 sierpnia 2020 r.
  z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 26 czerwca 2020 r.
 2. I półrocze: 2 września 2019 r. – 31 stycznia 2020 r.
  II półrocze: 3 lutego 2020 r. – 26 czerwca 2020 r.
 1. Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa: 23 grudnia 2019 r. – 01 stycznia 2020 r.
 2. Ferie zimowe: 13 stycznia 2020 r. – 26 stycznia 2020 r.
 3. Świąteczna przerwa wielkanocna: 9 kwietnia 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r.
 4. Dodatkowe dni wolne od nauki:

• 31 października 2019 r.
• 2 stycznia 2020 r.
• 3 stycznia 2020 r.
• 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty
• 12 czerwca 2020 r.
• 17 czerwca 2020 r. – Święto Patrona Szkoły.

 1. Ferie letnie: 27 czerwca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.

II. Diagnozy wewnątrzszkolne:

 1. Klasa I – czerwiec 2020 r.
 2. Klasy II – czerwiec 2020 r.
 3. Klasy III – czerwiec 2020 r.
 4. Klasy IV – matematyka, język polski – czerwiec 2020 r.
 5. Klasa V – język polski, matematyka – czerwiec 2019 r.
 6. Klasy VI – matematyka, język polski – czerwiec 2019 r.
 7. Klasy VII – matematyka, język polski – czerwiec 2019 r.
 8. Diagnoza językowa:

• język angielski (IV) – wrzesień 2019 r.
• język angielski (V) – wrzesień 2019 r.
• język angielski (VI) – czerwiec 2020 r.
• język angielski (VII) – czerwiec 2020 r.
• próbny egzamin ósmoklasisty – 10-12.12.2019 r.
• próbny egzamin ósmoklasisty – 18-20.02.2020 r.

III. Klasyfikacja

I półrocze:

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych (odpowiadają n-le przedmiotów i wychowawcy). Rodzice są zobowiązani podpisać informację o grożącej synowi/córce ocenie niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania – do 20 grudnia 2019 r.

–          Wystawienie ocen – do 29 stycznia 2020 r. (środa)

–          Rada klasyfikacyjna – 30 stycznia 2020 r. (czwartek)

–          Rada podsumowująca I półrocze – 5 lutego 2020 r. (środa)

 

II półrocze:

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów
i ocenie zachowania   na koniec roku szkolnego – do 18 maja 2020 r.(odpowiadają
n-le przedmiotów i wychowawcy). Rodzice powinni także otrzymać informację dot. możliwości poprawienia przez dziecko oceny.

–          Wystawienie ocen – do 18 czerwca 2020 r. (czwartek)

–          Rada klasyfikacyjna – 19 czerwca 2020 r. (piątek)

Odwołanie od procedury wystawienia oceny z przedmiotu lub zachowania – do 30 czerwca 2020 r. (w terminie dwóch dni roboczych od daty zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych).

–          Rada podsumowująca rok szkolny – 24 czerwca 2020 r. (środa).

IV. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII:

17 września 2019 r. – (wtorek) I etap godz. 17.00, II etap godz. 18.00
12 grudnia 2019 r. – (czwartek) I etap godz. 16.00, II etap godz. 17.00
6 lutego 2020 r. – (czwartek) I etap godz. 16.00, II etap godz. 17.00
14 maja 2019 r. – (czwartek) I etap godz. 17.00, II etap godz. 18.00