Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

I. Ferie, dni wolne od nauki:

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 3 września 2018 r., a kończy 31 sierpnia 2019 r.
  z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 21 czerwca 2019 r.
 2. I półrocze: 3 września 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.
  II półrocze: 1 lutego 2019 r. – 21 czerwca 2019 r.
 3. Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa: 22 grudnia 2018 r. – 01 stycznia 2019 r.
 4. Ferie zimowe: 11 lutego 2019 r. – 24 lutego 2019 r.
 5. Świąteczna przerwa wielkanocna: 18 kwietnia 2019 r. – 23 kwietnia 2019 r.
 6. Dodatkowe dni wolne od nauki:
 • 2 listopada 2018 r.
 • 15 – 17 kwietnia 2019 r. – Egzamin ósmoklasisty.
 • 2 maja 2019 r.
 • Rekolekcje wielkopostne 3 dni – termin zostanie podany po ustaleniu.
 1. Ferie letnie: 22 czerwca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.

II. Diagnozy wewnątrzszkolne:

  1. Klasa I – czerwiec 2019 r.
  2. Klasy II – czerwiec 2019 r.
  3. Klasy III – maj 2019 OBUT
  4. Klasy IV – matematyka, język polski, przyroda – czerwiec 2019 r.
  5. Klasa V – język polski, matematyka, historia – czerwiec 2019 r.
  6. Klasy VI – matematyka, język polski – czerwiec 2019 r.
  7. Klasy VII – matematyka, język polski – czerwiec 2019 r.
  8. Diagnoza językowa:
  • język angielski (IV) – czerwiec 2019 r.
  • język angielski (V) – wrzesień 2018 r.
  • język angielski (VI) – czerwiec 2019 r.
  • język angielski (VII) – czerwiec 2019 r.

III. Klasyfikacja

I półrocze:

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach (odpowiedzialni n-le przedmiotów i wychowawcy). Rodzice są zobowiązani podpisać informację
o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania –
do 21 grudnia 2018 r.

–          Wystawienie ocen – do 30 stycznia 2019 r. (środa)

–          Rada klasyfikacyjna – 31 stycznia 2019 r. (czwartek)

–          Rada podsumowująca I półrocze – 5 lutego 2019 r. (wtorek)

II półrocze:

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów
i ocenie zachowania   na koniec roku szkolnego – do 14 maja 2019 r. (odpowiadają
n-le przedmiotów i wychowawcy). Rodzice powinni także otrzymać informację dot. możliwości poprawienia przez dziecko oceny.

–          Wystawienie ocen – do 14 czerwca 2019 r. (piątek)

–          Rada klasyfikacyjna – 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

Odwołanie od procedury wystawienia oceny z przedmiotu lub zachowania –
do 25 czerwca 2019 r. (w terminie dwóch dni roboczych od daty zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

–          Rada podsumowująca rok szkolny – 20 czerwca 2019 r.

IV. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII:

11 września 2018 r. – (wtorek) I etap godz. 16.00, II etap godz. 17.00
5 grudnia 2018 r. – (środa) I etap godz. 16.00, II etap godz. 17.00
7 lutego 2019 r. – (czwartek) I etap godz. 16.00, II etap godz. 17.00
16 maja 2019 r. – (czwartek) I etap godz. 17.00, II etap godz. 18.00