Kontakt

Szkoła Podstawowa w Cieszanowie

Nowe Sioło ul. Mickiewicza 73,
37-611 Cieszanów
tel./fax 16 6311039

e-mail: spcieszanow@wp.pl

Budynek 1
Budynek 2

e-dziennik