Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i dzieci z regionu przemyskiego

Program jest skierowany do uczniów z regionu przemyskiego w ramach działania 3.2 innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Adresatem są uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, którzy będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z programowania w środowisku scratch. Całość realizowana jest przy współpracy z PCEN w Rzeszowie. W ramach projektu 5 nauczycieli uczestniczyło w cyklu szkoleń z zakresu programowania. W szkole powstało 5 grup 6 osobowych. Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych z programowania uczestniczy 30 uczniów, jest to również bardzo przez nich lubiana forma zajęć i bardzo chętnie w nich uczestniczą.