Aktywna Tablica

Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Szkoła otrzymała wsparcie finansowe 14 tys. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniosła w sumie 17,5 tys. zł. W grudniu dokonano zakupu dwóch monitorów interaktywnych i złożono sprawozdanie finansowe do organu prowadzącego. Dyrektor wyznaczył szkolnego e-koordynatora, (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołał nauczycielski zespół samokształceniowy.