Doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

25 września 2017 została podpisana ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w szkołach. Dotacja na doposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej w kwocie 6700 zł obejmuje 100% kosztów poniesionych na wyposażenie. Wykorzystując dotację w kwocie 6.544,00 zł – szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej doposażono w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną. Takie działanie przyczynia się do podniesienia jakości świadczonej opieki medycznej dla uczniów naszej szkoły.