Plan zajęć. Klasy 4-8.

Prosimy by w miarę możliwości uczniowie realizowali swoje zajęcia zgodnie z podanymi poniżej planami dla poszczególnych klas. Ważne jest żeby dzieci miały zróżnicowane zajęcia w ciągu dnia.