Dyżury nauczycieli.

Harmonogram konsultacji
nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cieszanowie
w okresie trwania zdalnego nauczania
(za pośrednictwem poczty w e-dzienniku)

 

 

Konsultacje Dyrektor Marzeny Wilusz: poniedziałek – piątek od godz. 10.00 do godz. 11.00

Sekretariat szkoły kontakt telefoniczny 166311039 Barbara Chmiel: codziennie w godz. 8.00 – 14.00