Andrzejki 2023

Andrzejki to tradycja ludowa pielęgnowana z dziada, pradziada, to wieczoru wróżb i zabaw. Również w naszej szkole w klasach najmłodszych w CEW 29 listopada 2023 odbyła się andrzejkowa zabawa.
Na uczniów czekało, prócz zabaw przy muzyce i tańców w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej, wiele atrakcji. Dla uczestników zabawy przygotowane były liczne wróżby, dzięki którym mogli oni sprawdzić, np. jaki zawód będą wykonywać w przyszłości albo jakie imię będzie nosiła przyszła wybranka lub wybranek ich serca oraz wiele innych znanych i nieznanych wróżb.
Andrzejki wiążą się nie tylko z wróżbami, ale również ludowymi przysłowiami. Jedno z nich szczególnie pasowało do panującej tego dnia pogody za oknem: „Gdy święty Andrzej ze śniegiem bieży, sto dni śnieg na polu leży”. Czy przepowiednia się sprawdzi? Zobaczymy…
Pewne jest to, że Andrzejki przyniosły dzieciom wiele radości i były wspaniałą okazją do wspólnej zabawy.

Aut:. Anna Sopel