Bajkowi goście

Fenek i Maks (8)6 kwietnia u naszych najmłodszych uczniów pojawili się nietypowi goście – Fenek i Maks :) Dzięki gimnazjalistom z Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie-Nowym Siole uczniowie naszej zerówki mogli posłuchać bajek w innym niż na co dzień wykonaniu.