Bezpieczne ferie

4 lutego 2019 r. w Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie odbyło się spotkanie z policjantami z Posterunku Policji w Cieszanowie. Pogadanka z dziećmi przebiegała pod hasłem „Bezpieczne ferie”.

Uczniowie utrwalili sobie najważniejsze zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu w domu oraz w sieci internetowej. Przypomnieli sobie  także  główne  zasady bezpiecznego ruchu drogowego.

W drugiej części spotkania dzieci obejrzały film edukacyjny „Moje bezpieczeństwo w czasie ferii”.