Bezpieczny Internet

22 listopada 2018r. uczniowie klas 4 – 8 spotkali się z z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie i wysłuchali prelekcji pt. „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”.