Biegi na orientację.

24.10.2020 r.uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w imprezie pod nazwą „Biegi na Orientację BNO 2020”. Organizatorem „Biegów” było „Stowarzyszenie Sokole GNIAZDO” z Rzeszowa. Biegi na Orientację, to doskonała forma spędzenia aktywnie czasu ze znajomymi, możliwość rywalizacji z innymi zespołami oraz sprawdzian własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.
Zadaniem uczestników było odnajdywanie punktów kontrolnych (PK). Każda drużyna otrzymała mapę, kompas i kartę startową, na której za pomocą specjalnych dziurkaczy potwierdzała swoją obecność na PK.
Drużyny startowały z Chutoru Gorajec i miały do przebycia 6 km.
Z naszej szkoły w zmaganiach udział wzięło pięć drużyn:
1. Julia Pietruch, Sylwia Kudyba, Gabriela Kossak.
2. Kacper Welcz, Adam Bundyra, Kamil Bundyra.
3. Jakub Kawalerski, Szymon Rębacz, Arkadiusz Wolanin, Piotr Stopa.
4. Klaudia Sitarz, Natalia Kurdziel, Kinga Jagiełło.
5. Julia Welcz, Mikołaj Piotrowski, Piotr Rębacz.
Opiekunowie: Krzysztof Figiela, Piotr Jarosiewicz.

Aut. K. Figiela