Drugi Elementarz

Drugi Elementarz (1)Uczniowie kl. VI uczestniczą w programie profilaktycznym ,,Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”.

Program prowadzi pedagog szkolny Barbara Hołowaty.

Program dostarcza uczniom informacji o różnych substancjach uzależniających, ale koncentruje się przede wszystkim wokół alkoholu, ponieważ mimo zagrożeń związanych z narkotykami, właśnie alkohol i nikotyna są najbardziej popularnymi substancjami uzależniającymi.

Celem zajęć profilaktycznych jest:

a)      dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz                    o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,

b)      wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,

c)      pokazanie perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających.