Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Po 4 lekcjach spotkaliśmy się wszyscy w sali gimnastycznej, gdzie powitała nas Pani Dyrektor Marzena Wilusz i oddała głos uczniom.

Program „Migawki zza biurka i ławki” w humorystyczny sposób pokazał nam nauczycieli podczas ich pracy na lekcji i w czasie nagle zwołanego nocnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. Uczniów przygotowała do występu Pani Marta Rydzewska. Piosenki w wykonaniu szkolnego chóru przygotowali panowie Paweł Młodowiec i Kazimierz Wolanin.

Po występie i życzeniach złożonych przez uczniów i panią Joannę Makuch, Przewodniczącą Rady Rodziców nastąpiło przekazanie pieniędzy do puszki – tradycją naszej szkoły jest „Kwiatek w puszce”. W tym dniu wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły zwracają się z prośbą do uczniów i rodziców o niekupowanie tradycyjnych kwiatów, tylko o wrzucenie zebranych pieniędzy do puszki. Zebrana kwota jest przeznaczona na cele charytatywne, dla potrzebującego dziecka wybranego przez Samorząd Uczniowski.