Dzień Ziemi

Dzień Ziemi (13)Rozwój naszej cywilizacji doprowadził do naruszenia równowagi ekologicznej Ziemi. Dopiero w końcu lat 60-tych społeczeństwa dostrzegły problemy naszej planety.

 

22 kwietnia 1970 roku po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych świętowano Dzień Ziemi. Celem tych obchodów jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszenie równowagi między człowiekiem a środowiskiem. Na całym świecie w tym dniu są organizowane spotkania, wiece, odczyty, wystawy, marsze i demonstracje. W 140 krajach w marszach, happeningach i paradach bierze udział ponad 200 milionów osób.

W 1990 r. Dzień Ziemi świętowano po raz pierwszy w Warszawie.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tej akcji, której celem jest popularyzowanie postaw proekologicznych wśród młodych ludzi oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

Z tej okazji odbyła się inscenizacja artystyczna, przeplatana piosenkami przygotowana przez uczniów klasy VI b pod opieką pani Czesławy Matyaszek przy wsparciu muzycznym panów Pawła Młodowca i Kazimierza Wolanina. Poprzedził ją szkolny konkurs plastyczny dla klas IV – VI, w którym uczniowie dowolną techniką wykonywali plakaty pt. „ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII”, zorganizowany przez p. Zubrzycką przy wsparciu wychowawców klas. Nagrodą w konkursie były sadzonki roślin, które następnie uczniowie mają posadzić i o nie dbać dając tym samym wyraz troski przyrodę nie tylko od święta.

Program zakończył się pokazem mody ekologicznej, w którym wystąpili przedstawiciele klas IV– VI.

W tym miejscu chciałabym podziękować rodzicom za włączenie się w wykonanie pomysłowych strojów ekologicznych z tzw. surowców wtórnych.

Wręczono nagrody rzeczowe i sadzonki kwiatów jako zachętę do „świętowania” Dnia Ziemi każdego dnia poprzez dbanie o własnoręcznie posadzone rośliny.

M.Zubrzycka