Dla rodziców.

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie samodzielna nauka w domu wymaga od nas niewątpliwie bardzo dużej samodyscypliny i dobrze rozwiniętej motywacji wewnętrznej. Jak sobie pomóc w tej sytuacji?  To jasne – trzeba mieć plan! Oto małe podpowiedzi do tego, jak uczyć się skutecznie w warunkach domowych.

 

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu

 • Dziecko powinno mieć stałe godziny i miejsce do nauki.
 • Najlepiej, jeśli ma własny pokój lub biurko. Jeśli uczy się przy stole używanym do innych celów, musi on być na czas jego pracy uprzątnięty ze wszystkich przedmiotów, które mogłyby je rozpraszać.
 • Ważne jest, by nauka odbywała się (jak do tej pory w szkole) w godzinach porannych, gdy dzieci są wypoczęte.
 • Cała rodzina powinna przestrzegać godzin przeznaczonych na naukę. Dobrze jest ustalić, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie.
 • W obecnej sytuacji zalecane jest, aby dziecko miało stały dostęp do komputera
  i Internetu.
 • Dziecko podczas nauki musi mieć spokój. Wyciszamy radio, telewizor i rozmowy.
 • Porządek wokół siebie ułatwia pracę, gdyż dziecko nie musi tracić czasu na szukanie książek i przyborów szkolnych. Podręczniki, których dziecko nie potrzebuje powinny być uprzątnięte z biurka.
 • Ważne jest właściwe oświetlenie miejsca pracy. Stolik musi być tak ustawiony, by światło dzienne padało od strony lewej lub prawej, w zależności od tego czy dziecko jest prawo czy leworęczne. Oświetlenie elektryczne nie powinno mieć ani jaskrawego, ani zbyt słabego światła.
 • Wysokość biurka i krzesła należy dostosować do wzrostu dziecka. Niewygodna pozycja sprzyja szybkiemu męczeniu się i znużeniu.
 • Pomieszczenie powinno być często wietrzone.
 • Nauka nie powinna odbywać się  bezpośrednio po wysiłku fizycznym, po dłuższym oglądaniu programów telewizyjnych, czy bezpośrednio po posiłku.
 • W trakcie nauki domowej potrzebny jest odpoczynek. Krótkie przerywniki w pracy powinny być stosowane we właściwym momencie, (gdy dziecko zakończy rozpoczętą pracę lub dojdzie do jakiegoś punktu).
 • Czas trwania nauki  zależy od uzdolnień i indywidualnych predyspozycji ucznia.

 

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

 • Ważne jest zainteresowanie i zaangażowanie w edukację dzieci ze strony rodziców.
 • Pomagając w odrabianiu zadań nie należy wyręczać dziecka, ale je wspierać.
 • Rodzice powinni racjonalnie dzielić czas na naukę, zabawę, obowiązki domowe czy aktywność na świeżym powietrzu.
 • Należy pokazać dziecku jak planować pracę ( można podzielić ją na bloki przedmiotowe według planu lekcji).
 • Warto zacząć od łatwiejszych zadań, a potem przejść do trudniejszych.
 • Zadbać o to, by dziecko do nauki siadało wyspane, najedzone, w przewietrzonym pokoju, z dobrą motywacją.
 • Od kar lepsze są nagrody, ale muszą być stosowane ostrożnie. Złotym środkiem jest drobna nagroda np. w postaci uznania rodziców, pochwały.

Dobrym pomysłem może być nagradzanie dziecka po zrealizowaniu określonych zadań.

 • Należy uświadomić dziecku, że nauka jest sama w sobie wartością, która przyczynia się do poprawy warunków życia, wzrostu pewności siebie, sukcesów zawodowych.
 • Unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron dziecka i udzielaj mu wsparcia. Doceniaj pracę i samodzielność, chwal za włożony wysiłek.
 • Nie stawiaj wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
 • Buduj w dziecku poczucie własnej wartości, będzie myślało o sobie pozytywnie.