Ochrona danych podczas pracy zdalnej.

Prosimy zapoznać się z wytycznymi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącymi dbałości o swoje dane w czasie gdy pracujemy zdalnie.