JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIESZANOWIE

Piątek 17 września był dla Naszej społeczności niezwykle ważny.  Właśnie wtedy uroczyście świętowaliśmy 20-lecie nadania Naszej Szkole imienia płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Wojciecha. Następnie  dyrekcja szkoły, zaproszeni  gości oraz  uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku Naszej Patronki oraz na grobie jej rodziców.  

Dalsza część obchodów miała  miejsce w budynku Szkoły. Tę część uroczystości rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  Marzena Wilusz, która powitała przedstawicieli władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisławem Zadwornym, rodzinę Patronki –  Alicję i Wiktora Szajowskich, wszystkich zaproszonych gości, emerytowanych nauczycieli, rodziców oraz delegacje klas.  

Pięknym elementem programu był niezwykle poruszający montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas VII – VIII. Młodzi wykonawcy bardzo obrazowo przedstawili nie tylko życie i działalność Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich, ale również przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii Naszej Ojczyzny. Tego dnia przypadała bowiem 82. rocznica napaści ZSRR na Polskę. Część artystyczną  przygotowali  pani Leokadia Zaborniak i pan Piotr Zaborniak oraz pan Paweł Młodowiec.  

 Kolejnym punktem obchodów było wysłuchanie wspomnień osób, które 20 lat temu uczestniczyły w tym ważnym dla Naszej Szkoły momencie. Jako pierwsza zabrała głos pani Marta Rydzewska, która w tamtym czasie piastowała stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszanowie. W swoich wspomnieniach pani Marta Rydzewska przypomniała, jak zrodziła się idea nadania szkole imienia  a jednocześnie wyraziła wdzięczność tym, którzy wspierali tę szlachetną inicjatywę.  

Swoimi wspomnieniami i refleksjami związanymi z jubileuszem podzielili się również  zaproszeni goście. 

Bardzo wzruszające było wystąpienie krewnego naszej Patronki. Pan Wiktor Szajowski podziękował za pielęgnowanie pamięci o płk Bronisławie Wysłouchowej z Szabatowskich, ale też opowiedział o nieznanych faktach z Jej życia. 

Kolejnym mówcą był pan Edward Dziaduła, który 20 lat temu sprawował funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów. W swojej krótkiej przemowie pan Edward Dziaduła  przypomniał etapy  budowy budynku, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa w Cieszanowie.  

Obecny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów pan Zdzisław Zadworny nawiązując do bohaterskiej postawy Patronki swoje słowa skierował do młodzieży, podkreślił rolę młodego pokolenia w kultywowaniu tradycji i prezentowaniu postaw patriotycznych. Gratulował całej społeczności szkolnej pięknego jubileuszu.   

 

Uzupełnieniem tej części uroczystości było wystąpienie pana Tomasza Roga, nauczyciela historii, który przybliżył wszystkim zgromadzonym na uroczystości gościom historię powstania szkoły w Cieszanowie. Należy tu wspomnieć, że pan Tomasz jest autorem publikacji przedstawiającej historię szkolnictwa w Cieszanowie,  która została przygotowana w związku z Naszym świętem. 

Na zakończenie tej część uroczystości Pani  Dyrektor zwróciła uwagę na potrzebę wychowywania  dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym.  Dodała też, że  ważna jest pamięć o ludziach, którzy oddali swoje życie, abyśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju. Pani Marzena Wilusz  opowiedziała również, jak bardzo zmieniła się szkoła w Cieszanowie w ciągu minionych dwóch dekad. Jako dowód wdzięczności za ogromne zaangażowanie w budowę i modernizację budynku szkoły Pani Dyrektor  przekazała  Statuetki Przyjaciela Szkoły Panu Edwardowi Dziadule, Panu  Zygmuntowi Argasińskiemu, Panu Adamowi Gajewskiemu oraz Panu Zdzisławowi Zadwornemu  

Swoje nagrody odebrali w tym dniu również uczniowie – uczestnicy dwóch konkursów o Naszym Patronie: plastycznego i informatycznego.  

Ostatnim punktem uroczystości było odsłonięcie popiersia Naszej patronki oraz muralu, przedstawiającego szlak bojowy płk Bronisławy Wysłouchowej. Praca plastyczna, wykonana przez panią Monikę Kielar, nie tylko ozdobiła wnętrze Szkoły, ale przede wszystkim przybliżyła Naszym uczniom drogę, jaką podczas okrutnych lat wojennej zawieruchy przebyła Nasza Patronka.   

Jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni za to – powiedziała na zakończenie  Pani Dyrektor – że możemy podtrzymywać pamięć o płk Bronisławie Wysłouchowej z Szabatowskich.  Z całego serca dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby Nasza Szkoła mogła nosić tak zaszczytne imię. Wyrazy wdzięczności składamy przybyłym gościom, zasłużonym emerytowanym nauczycielom oraz obecnym nauczycielom Naszej Szkoły, Radzie Rodziców, a także Naszym uczniom. Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny uczcić pamięć o Naszej Patronce i mamy nadzieję, że zrobimy to ponownie za kolejne 10 lat. 

M. Wilusz, M. Rydzewska, P. Zaborniak