Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 1. Ferie, dni wolne od nauki:
 2. Rok szkolny rozpoczyna się 4 września 2023 roku, a kończy 31 sierpnia 2024 roku,
  z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 21 czerwca 2024 r.
 3. I półrocze: 4 września 2023 r. – 31 stycznia 2024 r.

II półrocze: 1 lutego 2024 r. – 21 czerwca 2024 r.

 1. Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa: 23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
 2. Ferie zimowe: 29 stycznia 2024 r. – 11 lutego 2024 r.
 3. Świąteczna przerwa wielkanocna: 28 marca 2024 r. – 2 kwietnia 2024 r.
 4. Dodatkowe dni wolne od nauki:
 • 2-3 listopada 2023 r. (czwartek, piątek)
 • 2 maja 2024 r. (czwartek)
 • 14, 15, 16 maja 2024 r. – (wtorek, środa, czwartek) Egzamin ósmoklasisty,
 • 31maja 2024 r. (piątek) po Bożym Ciele,
 • 14 czerwca 2024 r. – święto szkoły (piątek).
 1. Święta – dni wolne od nauki:
  • 11.2023 r. (środa) – Wszystkich Świętych
  • 11.2023 r. (sobota) – Narodowe Święto Niepodległości
  • 01.2024 r. (sobota) – Trzech Króli
  • 05.2024 r. (środa) – Święto Pracy
  • 05.2024 (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 05.2024 r. (czwartek) – Boże Ciało
 1. Ferie letnie: 22 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.
 2. Diagnozy wewnątrzszkolne:
 1. Klasa I – czerwiec 2024 r.
 2. Klasa II – czerwiec 2024 r.
 3. Klasy III – czerwiec 2024 r.
 4. Klasa IV – matematyka, język polski – wrzesień 2023 r.
 5. Klasy V – język polski, matematyka – czerwiec 2024 r.
 6. Klasa VI – matematyka, język polski – czerwiec 2024 r.
 7. Klasy VII – matematyka, język polski – czerwiec 2024 r.
 8. Klasy VIII – próbny egzamin ósmoklasisty: XI.2023 r.
 • próbny egzamin ósmoklasisty: II.2024 r.

 

III. Klasyfikacja

I półrocze:

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych (odpowiadają n-le przedmiotów i wychowawcy). Rodzice są zobowiązani podpisać informację o grożącej synowi/córce ocenie niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania – do 22 grudnia 2023 r.

–          Wystawienie ocen – do 26 stycznia 2024 r. (piątek)

–          Rada klasyfikacyjna – 26 stycznia 2024 r. (piątek)

–          Rada podsumowująca I półrocze – 13 lutego 2024 r. (wtorek)

II półrocze:

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów
i ocenie zachowania   na koniec roku szkolnego – do 13 maja 2023 r. (odpowiadają
n-le przedmiotów i wychowawcy). Rodzice powinni także otrzymać informację dotyczącą możliwości poprawienia przez dziecko oceny.

–          Wystawienie ocen – do 14 czerwca 2024 r. (piątek)

–          Rada klasyfikacyjna – 14 czerwca 2024 r. (piątek)

Odwołanie od procedury wystawienia oceny z przedmiotu lub zachowania –
do 25 czerwca 2024 r. (w terminie dwóch dni roboczych od daty zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

–          Rada podsumowująca rok szkolny – 20 czerwca 2024 r. (czwartek).

 1. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII:
 • 21 września 2023 r. – (czwartek),
 • 7 grudnia 2023 r. – (czwartek),
 • 14 lutego 2024 r. – (środa),
 • 13 maja 2024 r. – (poniedziałek).

Kalendarz roku szkolnego został przedstawiony Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieszanowie w dniu 14 września 2023 r, Radzie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieszanowie na zebraniu, w dniu 21 września 2023 r. oraz Samorządowi Uczniowskiemu na zebraniu w dniu 15 września 2023 r.

Dyrektor:

Marzena Wilusz