Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 1. Ferie, dni wolne od nauki:
 2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2021 roku, a kończy 31 sierpnia 2022 roku,
  z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 24 czerwca 2022 r.
 3. I półrocze: 1 września 2021r. – 31 stycznia 2022 r.

II półrocze: 1 lutego 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.

 1. Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa: 23 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
 2. Ferie zimowe: 14 lutego 2022 r. – 27 lutego 2022 r.
 3. Świąteczna przerwa wielkanocna: 14 kwietnia 2022 r. – 19 kwietnia 2022 r.
 4. Dodatkowe dni wolne od nauki:
 • 17 września 2021 r. – 20-lecia nadania szkole imienia
 • 12 listopada 2021 r.
 • 7 stycznia 2022 r.
 • 2 maja 2022 r.
 • 24, 25,26 maja 2022 r. – Egzamin ósmoklasisty,
 • 17 czerwca 2022 r. – piątek po Bożym Ciele.
 1. Święta – dni wolne od nauki:
  • 11.2021(poniedziałek) – Wszystkich Świętych
  • 11.2021 (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości
  • 01.2022 (czwartek) – Trzech Króli
  • 05.2022 (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 06.2022 (czwartek) – Boże Ciało
 1. Ferie letnie: 25 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.
 2. Diagnozy wewnątrzszkolne:
 1. Klasa I – czerwiec 2022 r.
 2. Klasa II – czerwiec 2022 r.
 3. Klasy III – czerwiec 2022 r.
 4. Klasa IV – matematyka, język polski – czerwiec 2022 r.
 5. Klasy V – język polski, matematyka – czerwiec 2022 r.
 6. Klasa VI – matematyka, język polski – czerwiec 2022 r.
 7. Klasy VII – matematyka, język polski – czerwiec 2022 r.
 8. Diagnoza językowa:
 • język angielski (IV) – wrzesień 2021 r.
 • język angielski (V) – wrzesień 2021 r.
 • język angielski (VI) – wrzesień 2021 r.
 • język angielski (VII) – czerwiec 2022 r.
 • próbny egzamin ósmoklasisty: 23 – 25.XI.2021 r.
 • próbny egzamin ósmoklasisty: 7 – 9.II.2022 r.

III. Klasyfikacja

I półrocze:

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych (odpowiadają n-le przedmiotów i wychowawcy). Rodzice są zobowiązani podpisać informację o grożącej synowi/córce ocenie niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania – do 22 grudnia 2021 r.

–          Wystawienie ocen – do 26 stycznia 2022 r. (środa)

–          Rada klasyfikacyjna – 27 stycznia 2022 r. (czwartek)

–          Rada podsumowująca I półrocze – 8 lutego 2022 r. (wtorek)

II półrocze:

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów
i ocenie zachowania   na koniec roku szkolnego – do 14 maja 2022 r. (odpowiadają
n-le przedmiotów i wychowawcy). Rodzice powinni także otrzymać informację dotyczącą możliwości poprawienia przez dziecko oceny.

–          Wystawienie ocen – do 15 czerwca 2022 r. (środa)

–          Rada klasyfikacyjna – 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

Odwołanie od procedury wystawienia oceny z przedmiotu lub zachowania –
do 28 czerwca 2022 r. (w terminie dwóch dni roboczych od daty zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

–          Rada podsumowująca rok szkolny – 23 czerwca 2022 r. (czwartek).

 1. Zebrania z rodzicami uczniów klas I – VIII:
 • 7, 8 września 2021 r. – (wtorek, środa),
 • 1, 2 grudnia 2021 r. – (środa, czwartek),
 • 1, 2 lutego 2022 r. – (wtorek, środa),
 • 16, 17 maja 2022 r. – (poniedziałek, wtorek).

Kalendarz roku szkolnego został przedstawiony Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Cieszanowie w dniu 14 września 2021 r, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Cieszanowie na zebraniu, w dniu 8 września 2021 r. oraz Samorządowi Uczniowskiemu na zebraniu w dniu 14 września 2021 r.

Dyrektor: Marzena Wilusz