Konkurs „Matematyczne origami”

mbank-sowa„Matematyczne origami”origami1

Zasady konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Cieszanowie.
  1. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu i dostarczeniu przestrzennego modelu matematycznego w technice origami.
  1. Termin dostarczenia prac: 12 grudzień 2016 r (poniedziałek).
  1. Jedna osoba może dostarczyć maksymalnie dwie prace. Do każdej należy dołączyć przytwierdzoną wizytówkę z imieniem i nazwiskiem.
  1. Prace nie mogą być klejone, przycinane (poza ew. przygotowaniem modułu), ozdabiane rysunkami, naklejkami itp.
  1. Na podstawie przesłanych prac jury wyłania laureatów konkursu. Przy ocenie prac będą stosowane następujące kryteria: zgodność z podstawowymi regułami origami, stopień trudności modelu, oryginalność pomysłu, estetykę wykonania, dobór kolorystyki i rodzaju papieru.
  1. Wyróżnieni uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci miejsc I – III otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe.
  1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na apelu podsumowującym projekt Matematyka … nudna i trudna? Obalamy mity”.

Organizatorzy: Barbara Dragan, Teresa Broź

origami2