Kształcenie na odległość – nowe wyzwanie przed szkołą.

Od 12 do 25 marca br. przedszkola oraz szkoły nie prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zaś od 25 marca do 10 kwietnia, pomimo, że funkcjonowanie przedszkoli i szkół nadal jest ograniczone, nauczyciele i uczniowie będą realizowali program nauczania. Zajęcia w ramach zdalnego nauczania będą odbywały się regularnie. Jest to decyzja MEN wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Jak zorganizujemy zdalne nauczanie?  Jak sobie poradzimy z tym zadaniem?
To główne pytania, które zadają sobie wszyscy, którym nauczanie młodego pokolenia leży na sercu.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Główne zadania dyrektora to podjęcie działań mających na celu przygotowanie szkoły do zdalnego nauczania, zaplanowanie pracy nauczycieli oraz powiadomienie uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana ta nauka. Oto najważniejsze wskazówki, mające na celu usprawnienie zdalnego nauczania:
Drogi Uczniu! Drogi Rodzicu!

  1. Loguj się codziennie do e-dziennika.
  2. Pamiętaj, że koordynatorem Twoich kontaktów ze szkołą jest wychowawca klasy.
  3. Dyrektor szkoły powiadomi Cię o sposobie organizacji nauki oraz ustali stałe formy kontaktu ze szkołą.
  4. Informuj szkołę o napotykanych trudnościach związanych z realizacją nauczania.
  5. Bądź samodzielny, systematyczny i uczciwy w całym procesie nauczania.
  6. Pracuj maksymalnie 5. godzin dziennie na komputerze.
  7. Odwiedzaj stronę internetową szkoły i komunikatory wskazane przez nauczycieli.
  8. Szkoła uruchamia rekrutację on-line na nowy rok szkolny.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Pamiętajmy o tym, że jak sobie z tym zadaniem poradzimy, w dużej mierze zależy od nas samych.

Marzena Wilusz

 

Szanowni Państwo i drodzy Uczniowie wszelkie informacje dotyczące kształcenia zdalnego będziemy zamieszczać w zakładce „E-NAUCZANIE”.

W sprawie realizacji konkretnych lekcji nauczyciele będą kontaktować się z uczniami poprzez e-dziennik oraz inne komunikatory ogólnodostępne.