Kształcenie na odległość.

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,
20 marca Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie dotyczące prowadzenia kształcenia na odległość. Przepisy te obowiązują od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku. Zostały wprowadzone na czas zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju. Umożliwiają one prowadzenie nauczania na odległość przy pomocy dostępnych nam środków elektronicznych.

W związku z powyższym nasza szkoła będzie również prowadzić kształcenie na odległość. Nauczyciele będą się kontaktować z rodzicami i uczniami przede wszystkim za pośrednictwem naszego dziennika elektronicznego, a w dalszej kolejności przy pomocy innych ogólnodostępnych platform służących komunikacji i edukacji.

Szanowni Państwo zalecamy codziennie logować się do e-dziennika (zarówno rodzice jak
i uczniowie) i odczytywać wiadomości. Prosimy też dawać nam wiadomości zwrotne czy je otrzymaliście oraz czy treści przez nas przesyłane są dostatecznie zrozumiałe dla uczniów.