Miejsca pamięci

Uczniowie naszej szkoły na co dzień opiekują się miejscami, które są szczególnie ważne dla naszej społeczności i miejscowości.

Są to:

 

Krzyż1.Krzyż Katyński

Pierwotnie był to drewniany brzozowy Krzyż Katyński poświęcony 13 kwietnia 1990 w rocznicę odkrycia masowych grobów polskich oficerów, zamordowanych przez Sowietów w Katyniu. Upamiętniał mieszkańców Cieszanowa i osoby związane z miastem, które zginęły z rąk Sowietów. W 2006 roku po przebudowie parku został on zastąpiony dużym dębowym krzyżem i kamieniem z tablicą z mottem JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH TY, BOŻE NA NIEBIE ZAPOMNIJ O MNIE.

.

Pomnik Charewicz

2. Pomnik Łucji Charewicz

Naprzeciw kościoła znajduje się pomnik poświęcony doc. dr Łucji Charewicz. Ufundowano go w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Historycznego.

.

.

..

.

Charewicz3. Grób Łucji Charewicz

Łucja ze Strzeleckich Charewiczowa ( wnuczka Tytusa Mikułowskiego) urodziła się w 1897 r. w Cieszanowie w Województwie Lwowskim. Uzyskała doktorat  z filozofii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.  Była kustoszem Muzeum Historycznego we Lwowie, opublikowała ponad 90 prac naukowych, działała w Związku Harcerstwa Polskiego. Podczas wojny związała się z konspiracją, została aresztowana i trafiła do Oświęcimia, gdzie zmarła w 1943 roku.

.

 

TytusMikułowski

4. Grób Tytusa Rawicza Mikułowskiego

Tytus Rawicz Mikułowski (ur. 1805, zm. 1885), pochowany na cmentarzu w Cieszanowie. Oficer 4 pułku ułanów, uczestnik powstania listopadowego, ranny w bitwie pod Grochowem.

.

.

.

.

Sobieski

5. Pomnik Jana III Sobieskiego

Pomnik Jana III Sobieskiego ufundowany przez mieszkańców w roku 1883, w 200 rocznicę odsieczy Wiednia. Postawiony on został na zbiorowej mogile poległych w październiku 1672 roku w czasie bitwy wojsk Sobieskiego z hordami tatarskimi. Według lokalnej tradycji w walkach z napastnikami mieli uczestniczyć również mieszkańcy miasta, niektórzy z nich za swoją postawę zostali później nobilitowani.

.

.

Grób

6.Grób rodziców patronki naszej szkoły

Uczniowie klasy IV opiekują się miejscem szczególnie ważnym dla społeczności szkolnej, a mianowicie grobem rodziców patronki naszej szkoły – Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich.

Urodzona 16 czerwca 1896r. w Cieszanowie, zmarła w 1947r. w Londynie. Pełniła służbę sanitarną na froncie w czasie I wojny światowej. W Polsce niepodległej zajmowała się opieką społeczną nad dziećmi i więźniami. Po wybuchu II wojny światowej brała udział w zadaniach Związku Walki Zbrojnej. Prowadziła zadania legalizacyjne, była kurierką do Warszawy. Była łączniczką gen. Leopolda Okulickiego. W styczniu 1941r. została aresztowana we Lwowie w związku z ekspedycją kuriera do Warszawy Bolesława Zymona, który był agentem NKWD, wówczas jeszcze nierozpoznanym. W związku z ujawnioną jej funkcją w AK przechodziła ciężkie śledztwo. Uwięziona była w więzieniu NKWD Pełczyńska, Butyrki, Łubianka w Moskwie, Lefortowo w Moskwie. W wyniku śledztwa nie ujawniła żadnych szyfrów ani nie wydała nikogo. 7 lipca 1941r. skazana została na karę śmierci przez sowiecki trybunał wojenny. 5 września 1941r. została zwolniona z więzienia NKWD Łubianka w Moskwie na skutek amnestii po podpisaniu układu Sikorski-Majski.

Za nieugiętą postawę wobec NKWD podczas śledztwa, za odważne podjęcie się zadań na obszarze lwowskim (pod okupacją sowiecką) w warunkach osobistego zagrożenia życia została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.