Mistrz Pięknego Czytania w klasach 1 – 3.

W ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka w dniu 08.06. 2022r.
w bibliotece szkolnej CEW odbył się konkurs pt. „Mistrz Pięknego Czytania” dla klas I – III.

Głównym celem konkursu było: upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci, uczenie aktywnego odbioru literatury, podniesienie poziomu czytelnictwa, rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów oraz uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Chętni uczniowie prezentowali wylosowane przez siebie wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: mgr Barbara Hołowaty i  mgr Edyta Jakubiec, która poddała ocenie następujące kryteria: poprawność, płynność i tempo, intonację oraz wyrazistość czytanego wiersza.

Wyniki konkursu są następujące:

Klasa I – Kołodziej Bartosz

Klasa II – Kolaszyński Jakub

Klasa III a – Gelmuda Patryk

Klasa III b – Mazurek Jacek

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy za rok.