Na ludową nutę

4 lutego 2019 r. w Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej odbył się koncert kapeli ludowej „Nad Brusienką”. Kapela działa przy Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

Podczas koncertu muzycy zaśpiewali i zagrali kilka popularnych piosenek ludowych. Od początku publiczność gorąco reagowała na wszystkie utwory muzyczne i nagradzała gromkimi brawami występ muzyków. Członkowie kapeli wystąpili w regionalnych strojach ludowych. Dzieci poznały na żywo wygląd oraz brzmienie 4 instrumentów muzycznych. Były nimi: bęben, flet, skrzypce oraz akordeon.

Na zakończenie dzieci razem z wychowawcami ruszyły do wspólnych tańców.