Narodowe Czytanie Pisma Świętego

17 kwietnia 2018r. uczniowie klas 3 naszej szkoły, seniorzy z Domu Dziennego Pobytu i mieszkańcy Cieszanowa zebrali się w skateparku, aby spotkać się ze Słowem Bożym i włączyć się w II Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Wybrane fragmenty czytali: p. Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, p. Marzena Wilusz – dyrektor Szkoły Podstawowej im płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie, ks. Mariusz Dziadosz – wikariusz parafii w Cieszanowie, s. Damiana – przełożona Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, p. Janina Sitarz – członkini Legionu Maryi, p. Maria Pachołek – Seniorka z Domu Dziennego Pobytu, p. Agnieszka Majder – pracownica DDP oraz dzieci z naszej szkoły. Po odczytaniu fragmentów Pisma Świętego dzieci miały okazję przedstawić artystycznie usłyszane treści, malując je kredą na terenie skateparku. W tym czasie mogliśmy posłuchać pieśni religijnych w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, kierowanych przez panów Kazimierza Wolanina, Pawła Młodowca i Mariana Mokrzyckiego. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz słodycze ufundowane przez Pana Burmistrza. Wszyscy zebrani natomiast otrzymali „chlebki życia” ze Słowem Bożym, przygotowane przez Seniorów z DDP.