11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości (1)Społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła Narodowe Święto Niepodległości, dzień, kiedy po 123 latach Polska stała się niepodległym krajem.

10 listopada zostały rozstrzygnięte dwa konkursy klasowe, związane ze Świętem Niepodległości. Pierwszy dotyczył plakatu, drugi pieśni patriotycznych, wykonywanych przez uczniów klas IV-VI.
W kategorii  najładniejszy plakat  o tematyce niepodległościowej  zwyciężyła klasa Vb, drugie miejsce zdobyła klasa IVb a trzecie miejsce klasa Va.
W kategorii muzycznej zwycięzcami okazali się uczniowie klasy VI. Drugie miejsce zajęła klasa IVb a trzecie klasa IVa.

Następnie wszyscy uczniowie obejrzeli spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. Uczniów przygotowała pani Leokadia Zaborniak, a muzycznie wsparli pan Paweł Młodowiec i pan Kazimierz Wolanin.