Narodowe Święto Niepodległości

11 listDzisiaj wielka jest rocznica –
jedenasty listopada!…
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.
(L. Wiszniewski „11 listopada”)

 

10 listopada 2017 r. w budynku CEW w Cieszanowie uroczyście obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Marzena Wilusz, po czym oddała głos uczniom prowadzącym uroczystość.

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy III „b” wraz z wychowawcą przy współudziale uczniów klasy VI „b”. Dzieci przedstawiły krótki rys historyczny – drogę Polaków do niepodległości.

„99 lat temu  Polska po 123 latach niewoli wyzwoliła się spod jarzma zaborców: Rosji, Prus, Austrii. Przez ponad wiek kraj nie istniał na mapie. Żył jednak naród i jego kultura”.

Wierszem i pieśnią wyrazili swoją miłość do Ojczyzny.