O cyberprzemocy

cyberprzemoc-228 listopada do naszej szkoły przyjechał starszy sierżant Mateusz Maź z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Na spotkaniu z uczniami klas 4-6 opowiadał o zjawisku cyberprzemocy.

Spotkanie bardzo zainteresowało naszych uczniów – dowiedzieli się, co to jest cyberprzemoc, jakie są jej formy i co grozi tym, którzy stosują cyberprzemoc.