Odpowiedzialność prawna nieletnich- spotkanie z policjantem.

W dniach 10-11.02.2020 r.  w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych uczniowie kl. IV-VIII uczestniczyli
w zajęciach prowadzonych przez młodszego aspiranta Mateusza Mazia  z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich, zachowań ryzykownych oraz cyberprzemocy. Każda klasa miała swoje indywidualne spotkanie z policjantem. Uczniowie wykazali spore zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami , dyskutowali, zadawali prowadzącemu pytania. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości
i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

Aut: Barbara Hołowaty