Pasowanie na ucznia – 2021.

W dniu 26 października 2021 roku w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Pani Dyrektor Marzeny Wilusz, która powitała zebranych i skierowała ciepłe słowa do pierwszoklasistów.
Następnie uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny przygotowany

pod kierunkiem wychowawcy Pani Danuty Kuca i Pana Pawła Młodowca, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania i pasowanie, którego dokonała Pani Dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Cieszanowie. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

Aut.: Danuta Kuca