Pasowanie na ucznia i czytelnika

p143026425 października 2016r. w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia i czytelnika. Dzieci z klasy I przedstawiły program artystyczny, w którym prezentowały swoje umiejętności, śpiewały piosenki i recytowały wiersze.

Obiecały też: uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dawać powody do dumy swoim nauczycielom i rodzicom. Pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania na ucznia. Następnie odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystość poprowadziły panie bibliotekarki oraz uczennice z klasy IV. Narrator, wróżki i skrzaty wprowadziły pierwszaków w bajkowy świat. Pierwszoklasiści musieli zmierzyć się z literackimi zagadkami sprawdzającymi znajomość bajek i baśni. Po występie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i domki z niespodziankami. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie pozowali do pamiątkowego zdjęcia, a w sali czekała na nich niespodzianka – słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.