Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Cieszanowie

pasowanie 430 października 2013 r.  był dniem szczególnie uroczystym, ponieważ uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej. Na ten moment pierwszoklasiści czekali z niecierpliwością.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, a następnie  Dyrektor Szkoły  Podstawowej  w Cieszanowie Pani  Marzena Wilusz powitała bohaterów uroczystości – pierwszoklasistów oraz   rodziców, nauczycieli i uczniów. W dalszej części pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, a uczniowie  klas trzecich zapewnili swoich młodszych kolegów, że nauka w szkole jest samą przyjemnością i że  zawsze mogą liczyć na ich pomoc.  Wszyscy w skupieniu ślubowali  być pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia i godnie reprezentować swoją szkołę. Ceremonii pasowania na uczniów dokonała Dyrektor Szkoły  Podstawowej Pani  Marzena Wilusz. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Uśmiechnięci pierwszoklasiści przyjęli życzenia i upominki,         a następnie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.   Wych. klasy Helena Dudzińska