Pasowanie na ucznia

22 października 2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia z udziałem Dyrekcji Szkoły, pana Andrzeja Szymanowskiego, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, nauczycieli i rodziców pierwszoklasistów. Podczas tego ważnego wydarzenia najmłodsze dzieci zostały przyjęte w poczet uczniów szkoły.

Z tej okazji uczniowie klasy 1a i 1b pod kierunkiem wychowawców zaprezentowali program słowno-muzyczny: ,,Jestem uczniem pierwszej klasy”. Dzieci z przejęciem recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz wykonały taniec „Szot”.

Po ślubowaniu pani dyrektor Marzena Wilusz dokonała pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszanowie.

Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, a rodzice zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.