Pasowanie pierwszoklasistów

Pasowanie (6)29 października 2014 roku w Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów. Przybyli na nią uczniowie klas pierwszych, wychowawcy, rodzice oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęła Pani Marzena Wilusz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieszanowie, która powitała bardzo serdecznie Pana Zdzisława Zadwornego – Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, rodziców oraz najważniejszych uczestników, czyli uczniów klas pierwszych. Następnie oddała głos dzieciom.

Uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną, na którą składały się wiersze i piosenki. Część artystyczną przygotowali wychowawcy: Pan Marek Piwódzki – wychowawca klasy Ia oraz Pani Danuta Kuca – wychowawca klasy Ib. Na uczniów klas pierwszych zostało pasowanych 39 dzieci. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze oraz przybory szkolne.

Następnie Pani Dyrektor oddała głos Panu Burmistrzowi, który podziękował dzieciom i rodzicom za zaproszenie na tak ważną i piękną uroczystość oraz bardzo ładną część artystyczną.

Na zakończenie wszyscy obecni udali się na stołówkę szkolną, gdzie odbył się poczęstunek. W miłej i przyjemnej atmosferze rozpoczęło się wspólne biesiadowanie przy stołach pełnych ciast, słodyczy itp. Poczęstunek przygotowali rodzice pierwszoklasistów.