Patron Szkoły

BW (6)Bronisława Wysłouchowa z Szabatowskich ps. „Biruta”, „Stefania Rokosza” urodziła się 16 czerwca 1896 w Cieszanowie, zmarła 1947 w Londynie.

Pełniła służbę sanitarną na froncie w czasie I wojny światowej. W Polsce niepodległej zajmowała się opieką społeczną nad dziećmi i więźniami. Po wybuchu II wojny światowej brała udział w zadaniach Związku Walki Zbrojnej od 10 grudnia 1939. W pierwszym okresie do 1 sierpnia 1940 w Służbie Zwycięstwu Polski i ZWZ obszar Lwów prowadziła zadania legalizacyjne, była kurierką do Warszawy. W maju 1940 została wysłana do Warszawy jako kurierka z poleceniem zameldowania się do dyspozycji Komendanta AK okupacji. Dnia 2 sierpnia 1940 została wyznaczona rozkazem Szefa V.K. Komendy Głównej „Bronki” na członka ekipy gen. Leopolda Okulickiego „Mrówki” wyznaczonego na komendanta terenów pod okupacją sowiecką. Przewidziana została na szefa łączności konspiracyjnej obszaru i okupacji sowieckiej. Była łączniczką gen. Leopolda Okulickiego ps. „Mrówka”, „Konrad”.

BW (5)

21 stycznia 1941 została aresztowana we Lwowie w związku z ekspedycją kuriera do Warszawy Bolesława Zymona, który był agentem NKWD, wówczas jeszcze nierozpoznanym. W związku z ujawnioną jej funkcją w AK wobec NKWD przez agenta Bolesława Zymona, przechodziła ciężkie śledztwo. Uwięziona była w więzieniu NKWD Pełczyńska, Butyrki, Łubianka w Moskwie, ciężkie więzienie Lefortowo w Moskwie. W wyniku śledztwa nie ujawniła żadnych szyfrów ani nie wydała nikogo. Nikt z jej podwładnych na terenie obszaru Lwów nie został aresztowany.

BW (2)7 lipca 1941 skazana została na karę śmierci przez sowiecki trybunał wojenny. 5 września 1941 została zwolniona z więzienia NKWD Łubianka w Moskwie na skutek amnestii po podpisaniu układu Sikorski-Majski, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i po częstych interwencjach w jej sprawie u generała Andersa przez Okulickiego. Zorganizowała Pomocniczą Służbę Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR.

BW (3)

Płk Leopold Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR wrzesień 1941 r.

Została odznaczona Virtuti Militari V klasy z dniem 1 października 1944 za nieugiętą postawę wobec NKWD podczas śledztwa, za odważne podjęcie się zadania na obszarze lwowskim (pod okupacją sowiecką) w warunkach osobistego zagrożenia życia.

BW (4)

27 czerwca 1946 roku. Podwieczorek w kantynie 6 Szpitala Wojennego. Od lewej; Inspektorka P.S.K. przy 2 Korpusie płk Bronisława Wysłouchowa przekazuje gen Andersowi nowo wydany Album PWSK, dalej siedzą, NN, generał Rakowski, Inspektorka Służby Zdrowia przy 2 Korpusie. mjr Jadwiga Żylińska. Przy drugim stoliku siedzą; Komendantka Kompani Sanitarnej P.S.K. przy 6 Szpitalu Hanna Bliźniak i Siostra Przełożona Szpitala Halina Drymmerowa.