Pieniądze dla chorego Mateusza

19 grudnia 2019r. przyjechał do naszej szkoły pan Janusz Rawski, Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „Ratownik” z Horyńca, aby w imieniu Stowarzyszenia i Mateusza odebrać pieniądze zbierane podczas Dnia Nauczyciela i Kiermaszu Jesiennego. Udało nam się zebrać niebagatelną kwotę – aż 2170,03 zł!

Kwota ta wraz z dofinansowaniem z PFRON-u pozwolą Mateuszowi na wyjazd na turnus rehabilitacyjny w maju 2020.

Przypomnijmy – z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasza szkoła kontynuowała tradycyjną już akcję zwaną „Kwiatek w puszce”. W tym dniu nauczyciele oraz pracownicy szkoły zwracają się z prośbą do uczniów i rodziców o niekupowanie tradycyjnych kwiatów, tylko o wrzucenie do puszki przeznaczonych na ten cel pieniędzy.
Akcję tę kontynuowaliśmy  podczas „Kiermaszu jesiennego” zorganizowanego  przez Samorząd Uczniowski. Na  stołach pojawiły się różne słodkości, przygotowane przez dzieci z małą pomocą rodziców. Warto dodać, że do zrobienia tych smakołyków wykorzystano dary jesieni.

Pamiętajcie – WARTO POMAGAĆ!

Malwina Dobrowolska, klasa VIIIb