Próbny sprawdzian szóstoklasistów

Sprawdzian próbny (3)4 grudnia 2014r. uczniowie klas szóstych zmierzyli się z próbnym sprawdzianem szóstoklasisty. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w podstawie programowej w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego.

Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Teraz nasi szóstoklasiści wiedzą już, jak sprawdzian ten wygląda w praktyce, jak bardzo różni się sprawdzian pisany na sali gimnastycznej od klasówki w pracowni, wiedzą jak rozłożyć swoje siły na cały dzień i, co najważniejsze, wiedzą, ile jeszcze pracy przed nimi, żeby 1 kwietnia 2015 roku wypaść jak najlepiej.

A my wszyscy będziemy mocno trzymać kciuki!