Program mPotęga

logosowaFundacja mBanku rozstrzygnęła III edycję programu grantowego mPotęga. Tegoroczna, ogólnopolska, edycja była rekordowa: nagrodzono aż 210 z 880 nadesłanych wniosków. Łączna kwota przyznanych grantów jest ponad trzykrotnie wyższa niż w ubiegłym roku i sięgnęła 1,2 mln zł.

Grantami nagrodzono aż 1/3 wniosków spełniających kryteria formalne – łącznie 210 wniosków ze wszystkich województw. Większość nagrodzonych projektów (ponad 140) realizowanych będzie dla dzieci szkół podstawowych. Pozostałe 68 grantów przeznaczonych jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

– Szczególnie cieszy nas skala zainteresowania mPotęgą. Daje ona nadzieję, że pasjonatów matematyki, skłonnych przekazać swoje zainteresowanie dzieciom, jest w naszym kraju naprawdę wielu. Dodatkowo, imponuje pomysłowość i zaangażowanie wnioskodawców, którzy dzięki naszemu wsparciu pokażą dzieciom inne oblicze matematyki – komentuje wyniki Iwona Ryniewicz, Prezes Zarządu Fundacji mBanku.

Decyzje o grantach podjęte, ale publiczność może przyznać swoje nagrody.

Trzydzieści najciekawszych pomysłów na inspirujące zajęcia z matematyki walczy o dodatkowe dofinansowanie w Programie mPotęga. Internauci z całej Polski mogą głosować na najlepsze projekty biorące udział w III edycji programu mPotęga i zadecydować, które z nich otrzymają Nagrodę Publiczności w wysokości 5000 zł. Głosować można do 8 lipca br. za pośrednictwem strony internetowej http://glosowanie.mpotega.pl/projekty Aby głos był ważny, należy wybrać 3 projekty w każdej z kategorii.

Nagrody Publiczności zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz dla projektów przeznaczonych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

O mPotędze

mPotęga to program grantowy prowadzony przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć.

Od 2016 r. jest to program ogólnopolski, skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób.

U podstaw „mPotęgi” leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb.

Granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych.
  • dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W pierwszej i drugiej edycji programu wsparliśmy grantami 94 szkoły i organizacje pozarządowe. Prowadzone przez nie projekty dotarły do blisko 16 tys. uczniów i rodziców.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mPotega.pl

eski

Od września do grudnia tego roku w naszej szkole będzie realizowany projekt „Matematyka… nudna i trudna? Obalamy mity.” Projekt zakłada pokazanie uczniom i rodzicom, że nauka matematyki może być ciekawa i przyjemna. Obejmuje cykl zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie klas IV – VI będą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w oparciu o gry, zabawy, konkursy i działania praktyczne.

Pierwszy obszar działań to doskonalenie sprawności rachunkowych na liczbach naturalnych, ułamkach, procentach ze szczególnym naciskiem na utrwalanie tabliczki mnożenia.

Drugi temat spotkań to „Oswajanie brył”. Uczniowie będą mogli samodzielnie budować bryły oraz rozkładać je w taki sposób, aby powstały siatki. Wykorzystanie zestawów klocków do budowy brył doskonale pomoże rozwijać wyobraźnię przestrzenną dzieci.

Ostatni cykl warsztatów to „Matematyczne origami”. Uczestnicy układając różne kompozycje z papieru będą utrwalać własności figur geometrycznych, uczyć się cierpliwości, dokładności, logicznego myślenia i precyzji manualnej.

Zakończeniem wszystkich działań w ramach projektu będzie Dzień Matematyki.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.