Razem przeciw przemocy.

Plakaty uczniów na akcję "Razem przeciwko przemocy".

zwycięskie plakaty

W dniu 28.10.2022r. w ramach kampanii społecznej  „Razem przeciw przemocy” w naszej szkole odbyły się prelekcje dla uczniów kl.7-8 oraz ich rodziców. Celem kampanii było dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców poprzez promowanie  informacji nt. przemocy.  Prelekcje dotyczyły przemocy domowej, rówieśniczej,  hejtu i cyberprzemocy.

Prowadzili je kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubaczowie Panie Diana Dziadura-Rebuś i Aleksandra Malec, Pani psycholog Diana Puchalska i funkcjonariusz policji KPP w Lubaczowie mł. asp. Pani Anna Hanus-Witko.

W czasie spotkania przedstawicielki Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej i Pani Policjant omówiły wiele zagrożeń i niebezpiecznych sytuacji z którymi mogą zetknąć się młodzi ludzie.

Jednocześnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. ,,Stop przemocy- reaguj nie bądź obojętny”. Autorzy zwycięskich plakatów otrzymali bony upominkowe. Zarówno prelekcje, jak i konkurs cieszyły się ogromnym  zainteresowaniem wśród młodzieży.

Aut.: B. Hołowaty