Reforma Edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami otrzymanymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającymi podstawowe informacje na temat reformy oświaty. Są to: broszura, w której w syntetyczny sposób przedstawiono najważniejsze zmiany oraz dwa plakaty pokazujące poszczególne etapy wdrażania reformy.

Zapraszamy także odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

Broszura informacyjna Dobra Szkoła