Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024.

obrazek przedstawiający trójkę biegnących dzieci

Informujemy, że od dzisiaj do 24 marca trwa rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego (tzw. zerówki) i do klasy pierwszej na nowy rok szkolny.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami dyrektora ZSP w Cieszanowie. Można też pobrać karty zapisu i uzupełnione należy dostarczyć do Sekretariatu ZSP w budynku szkoły przy ulicy Mickiewicza 73.

Rekrutacja do przedszkola – Zarządzenie dyrektora

karta zapisu do przedszkola

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego (zerówki)- Zarządzenie dyrektora

karta zapisu do oddziału przedszkolnego (zerówki)

Rekrutacja do klasy I – Zarządzenie dyrektora

karta zapisu do klasy pierwszej