Ślubujemy!

Dnia 29.10.2015r. w sali gimnastycznej CEW w Cieszanowie odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych.

Po powitaniu zebranych gości, uczniów i ich rodziców pani dyrektor Marzena Wilusz oddała głos pierwszakom.

Recytując wiersze i śpiewając piosenki pokazali, że zasługują na miano ucznia SP w Cieszanowie.

Dzieci zostały pasowane przez Panią Dyrektor, która wręczyła im również dyplomy, rodzice zaś tubę słodkości. Następnie głos zabrał zastępca burmistrza Pan Andrzej Szymanowski, który życzył pierwszakom sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Po części oficjalnej wszyscy przybyli udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszaków.