Spotkanie z artystą malarzem

Z artystą (16)W świetlicy szkolnej czas mija nam radośnie i twórczo. W ubiegłym tygodniu odwiedził nas artysta malarz Pan Marcin Pokrywka, który przeprowadził warsztaty zajęciowe z dziećmi.

Gość w ciekawy sposób mówił o swojej pasji malowania, opowiadał błyskotliwe historie związane z powstawaniem obrazów, a także opisał stosowane przez siebie techniki malarskie. Pan Marcin odpowiadał także na liczne pytania dzieci, które z dużym zaciekawieniem oglądały jego prace. Objaśnił podstawowe pojęcia z zakresu sztuki: pejzaż, martwa natura, portret, szkic. Następnie dzieci przystąpiły do malowania przy użyciu farb plakatowych „martwej natury” skomponowanej na stoliku w sali.

Spotkanie minęło w inspirującej i przyjemnej atmosferze. Dostarczyło ono dzieciom wiadomości o technikach i przyborach malarskich, stało się impulsem do wzbogacania doświadczeń artystycznych.

Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Pokrywce za poświęcony uczniom czas i podzielenie się swoją wiedzą, twórczością i talentem!