Spotkanie z Policją.

W dniu 22.04.2023r. uczniowie klas 4-8 spotkali się z przedstawicielem KP Policji
w Lubaczowie. Prelekcję prowadziła  młodsza aspirant Anna Hanus-Witko. Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, hejtu, przemocy, używek, odpowiedzialności prawnej nieletnich. Prelegentka w sposób bardzo interesujący
i wyczerpujący przedstawiła omawiane zagadnienia. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu aktywnie w nim uczestnicząc. Pani policjantka przywołała przykłady wydarzeń wśród młodych osób,  które związane były z przemocą rówieśniczą.

Mamy nadzieję, że przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz głęboko w to wierzymy, że pozytywnie wpłynie na zachowanie dzieci w szkole i poza nią. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom policji za wizytę w naszej placówce szkolnej.
Aut.: Barbara Hołowaty

spotkanie z policja-01
« z 8 »