Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem (21)W miniony czwartek, na zaproszenie pani Magdaleny Dudy, dzieci w świetlicy szkolnej odwiedził policjant starszy sierżant Pan Mateusz Maź z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Celem wizyty funkcjonariusza było przybliżenie dzieciom akcji „Bezpieczne wakacje”.

Uczniowie przypomnieli sobie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, zasadach poruszania się rowerem, bezpiecznych zabawach w domu i na podwórku, zasadach zachowania w przypadku, gdy zaczepia nas osoba obca. Policjant ostrzegał także przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, rozpalaniem ognisk, organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach.

Uczniowie utrwalili sobie numery telefonów alarmowych: z telefonu komórkowego 112, do pogotowia ratunkowego 999, straży pożarnej 998 i policji 997.

Niesamowitą atrakcją dla dzieci była możliwość obejrzenia stroju policjanta oraz policyjnego sprzętu używanego na co dzień przez niego, a także posłuchania na temat jego pracy. Następnie razem z policjantem wszystkie dzieci wyszły na plac szkolny, gdzie  mogły zobaczyć jak wygląda radiowóz policyjny i usłyszeć sygnał dźwiękowy policji.

Prelekcja przebiegała w miłej, pełnej emocji atmosferze. Na zakończenie dzieci podziękowały Gościowi za poświęcony czas i przekazane informacje oraz obiecały stosować się do wskazówek i przepisów podanych przez niego.

Słonecznych wakacji – miłych i bezpiecznych!!!