Sprawdzian Szóstoklasisty

Sprawdzian (1)W dniu 1 kwietnia 2014 roku w naszej szkole przeprowadzony został Sprawdzian Szóstoklasity. Do Sprawdzianu przystąpiło 30 uczniów VI klasy.

Sprawdzian szóstoklasisty to test z wiedzy ogólnej. Badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów z czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.