Święto Patrona Szkoły

BW (7)17 czerwca 2016r. społeczność Szkoły Podstawowej w Cieszanowie świętowała 15. rocznicę nadania szkole imienia płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich.

Obchody rozpoczęła msza święta odprawiona o godzinie 8.00 przez ks. Krzysztofa Bylinę.

Dalsza część uroczystości odbyła się w  sali gimnastycznej Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej.

Na początku głos zabrała dyrektor szkoły Pani Marzena Wilusz, która powitała przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz wszystkich uczniów. Stwierdziła również, że uczniowie wciąż pogłębiają swoją wiedzę związaną z osobą Patrona, rokrocznie uroczyście i godnie obchodzą święto Patrona szkoły.

Następnie uczniowie klas II i III przedstawili  montaż słowno-muzyczny poświęcony osobie Patrona.  Po nich swoje teatralne talenty zaprezentowali uczniowie klas IV i V, którzy w scence pt. ,,Szkoło, szkoło, ale tu wesoło” ukazali blaski i cienie szkolnego życia. Uzupełnieniem tej scenki był film ,,Z życia szkoły” przygotowany przez uczennice szóstej klasy.

Szczególnym momentem uroczystych obchodów 15. rocznicy nadania szkole imienia było poświęcenie płyty na grobie rodziców Patrona naszej szkoły. Warto dodać, że jest ona kopią płyty nagrobnej z mogiły płk Bronisławy Wysłouchowej, znajdującej się na warszawskich Powązkach.